ADD video phim từ Google như thế nào ?

Trước tiên tôi xin nói, plugin này không phải tôi tự viết ra mà tôi edit lại từ một plugin khác, plugin gốc của nó tên là “Video.js – HTML5 Video Player for WordPress” và tôi không phải là một coder nên plugin này không có chức năng gì đặc biệt cả chỉ có get […]

Tâm sự của coder về cuộc đời là sự đánh đổi

Tâm sự của coder về cuộc đời là chủ đề khá mới. Sau một thời gian đi làm, và hôm nay cũng là Chủ nhật nên rãnh rỗi. Bỗng mình nhớ đến một câu nói của ông thầy lúc còn học trong trường Đại học. Lúc đó đang học môn Cấu trúc dữ liệu và […]

Phát minh đặc biệt dành cho người già của Nhật Bản

Người Nhật có tuổi thọ cao nhất so với các nước trên thị giới. Những chế độ chăm sóc cho người cao tuổi của Nhật luôn được chăm sóc đặc biệt. Các nhà khoa học đã phát minh ra những phương tiện hỗ trợ cho công việc sinh haotj hàng ngày của họ thật tiện […]